0

Your Cart

No products in the cart.
JustVegan

Γνωρίζατε για τη Βιοκυκλική Φυτοπονία?

Η βιοκυκλική γεωργία για χορτοφάγους σημαίνει καθαρά βιολογική γεωργία με βάση τα φυτά. Αυτή η μορφή καλλιέργειας αποκλείει κάθε εμπορική κτηνοτροφία και σφαγή ζώων και δεν χρησιμοποιεί εισροές ζωικής προέλευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της βιοποικιλότητας, στην υγιή ζωή του εδάφους, στο κλείσιμο των οργανικών κύκλων και στη συστηματική συσσώρευση χούμου.

Το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας βασίζεται στα θεμελιώδη καλλιεργητικά και τα κοινωνικο-οικολογικά ευρήματα του πρωτοπόρου βιοκαλλιεργητή
Adolf Hoops (1932-1999), ο οποίος ήδη από την δεκαετία του 1950 έθεσε τη
βάση για μια γεωργία με καθαρά φυτικά μέσα λίπανσης και χωρίς την εκμετάλλευση ζώων. Στη δεκαετία του 1990, ο Δρ. Johannes Eisenbach προσάρμοσε τη «βιοκυκλική ιδέα» στις συνθήκες της μεσογειακής γεωργίας της Ελλάδας και της Κύπρου και τεκμηρίωσε επιστημονικά τις κυρίως εμπειρικές
μέχρι τότε προσεγγίσεις. Σε συνεργασία με τον Arne Hoops, γιο του Adolf
Hoops και πρώην πρόεδρο του συνδέσμου βιοκαλλιεργητών Bioland, επιτεύχθηκε μια περαιτέρω συστηματοποίηση που οδήγησε στη διατύπωση των
πρώτων Βιοκυκλικών Προδιαγραφών, οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται
στον τομέα της πιστοποίησης, της τεχνικής υποστήριξης βιοκαλλιεργητών
και της διάθεσης «βιοκυκλικών» προϊόντων από το 2010.

Μέσα από τον διάλογο με κύκλους της χορτοφαγίας και προστασίας των
ζώων, η θεμελιωδώς vegan προσέγγιση των Βιοκυκλικών Προδιαγραφών
αναπτύχθηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το
Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας το οποίο συμπεριλαμβάνεται από το
2017 επίσημα πλέον στην IFOAM Family of Standard. Η χρήση του σήματος
ποιότητας της Βιοκυκλικής Φυτοπονίας βασίζεται σε ένα διαπιστευμένο σύστημα πιστοποίησης και εξασφαλίζει απέναντι στους καταναλωτές πλήρη
διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας «από το χωράφι
ως το ράφι» και την βεβαιότητα ότι ένα προϊόν Βιοκυκλικής Φυτοπονίας δεν
είναι «μόνο» βιολογικό και φυτικό, αλλά έχει και παραχθεί σύμφωνα με vegan κριτήρια.

Οι θεμελιώδεις αρχές της βιοκυκλική γεωργίας για χορτοφάγους έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το Πρότυπο Βιοκυκλικής φυτοπονίας (vegan) το οποίο εφαρμόζεται παγκοσμίως από το 2017 ως παγκόσμιο πρότυπο για τη βιολογική γεωργία vegan διαπιστευμένο από την IFOAM .

Η βιοκυκλική (vegan) φυτοπονία προσφέρει αποδεδειγμένες και πρακτικές λύσεις σε αγροκτήματα που επί του παρόντος φτάνουν τα όριά τους όσον αφορά το περιβάλλον, το κλίμα, την καλή διαβίωση των ζώων, θέματα υγείας κ.λπ. και έτσι προσφέρουν μια προοπτική για έναν βιώσιμο αναπροσανατολισμό.

  • Στον διεθνή οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων CERES έχει ανατεθεί παγκοσμίως η πιστοποίηση των παραγωγών που ακολουθούν το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας αλλά και γεωργικών εφοδίων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής της Πράσινης Λίστας.

Η Βιοκυκλική Φυτοπονία…

… σώζει ΤΟ ΚΛΙΜΑ
με την κατάργηση της βιομηχανικής κτηνοτροφίας και τη συστηματική χρήση καθαρά φυτικού κομπόστ και Βιοκυκλικού Χουμοχώματος που είναι σε θέση να δεσμεύει μεγάλες ποσότητες άνθρακα στο έδαφος συμβάλλοντας έτσι στη σταθεροποίηση της περιεκτικότητας
της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα.
προστατεύει ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
με τη χρήση πλήρως ώριμου κομπόστ φυτικής προέλευσης ή Βιοκυκλικού Χουμοχώματος το
οποίο χαρακτηρίζεται από μια σταθεροποιημένη σύνθεση μορίων που δεν μπορούν να εκπλυθούν και ως εκ τούτου δεν μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα (π.χ. με νιτρικά) και ούτε
προκαλούν ευτροφισμό σε λίμνες και ποτάμια.
ζωογονεί ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
μέσα από την αποκατάσταση και διατήρηση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους με την
προσθήκη οργανικής ουσίας υπό μορφή χλωρής λίπανσης με ψυχανθή, εδαφοκάλυψης, χορήγησης ώριμου κομπόστ μέχρι τη χρήση σε μεγάλη κλίμακα Βιοκυκλικού Χουμοχώματος,
κάτι που παρεμποδίζει αποτελεσματικά την διάβρωση και ξήρανση των εδαφών και μέσα
από τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα προωθεί τη δημιουργία χούμου διαρκείας.
ενισχύει ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυτοπροστασίας που συμβάλλουν στη δημιουργία
ενός ανθεκτικού και ισορροπημένου οικοσυστήματος. Σε εκτάσεις που καλλιεργούνται σύμφωνα με το Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτοπονίας παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ειδών ως
συνέπεια συστηματικής αμειψισποράς, συγκαλλιέργειας, εναλλασσόμενων μεθόδων κατεργασίας του εδάφους και της δημιουργίας καταφυγίων άγριας ζωής εντός των καλλιεργούμενων ζωνών κλπ.
σέβεται ΤΑ ΖΩΑ
δεδομένου ότι στη Βιοκυκλική Φυτοπονία έχουν καταργηθεί όλες οι μορφές εκμετάλλευσης
των ζώων και η λίπανση με υλικά ζωικής προέλευσης όπως κοπριά αλλά και κρεατάλευρα,
αιματάλευρα ή πουπουλάλευρα έχει αντικατασταθεί με καθαρά φυτικά μέσα θρέψης των
φυτών. Πέραν τούτου, εκτάσεις που καλλιεργούνται σύμφωνα με το Πρότυπο Βιοκυκλικής
Φυτοπονίας αποτελούν κατοικία για εκατομμύρια μικροοργανισμών αλλά και πολλά και
σπάνια άγρια ζώα, πουλιά και «ωφέλιμα» έντομα.
εξασφαλίζει ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
με τη συστηματική αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και την θεαματική αύξηση των
στρεμματικών αποδόσεων εξαιτίας της χρήσης Βιοκυκλικού Χουμοχώματος αλλά και λόγω
της χρήσης εκτάσεων όπου καλλιεργούνταν μέχρι τώρα κτηνοτροφικά φυτά για καλλιέργειες που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή.
προάγει ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
λόγω της απουσίας του ρίσκου επιμόλυνσης των εδαφών από αντιβιοτικά από την κτηνοτροφία ή άλλων παθογόνων από τα κόπρανα ζώων. Ένα υγιές, ανθεκτικό και ζωντανό έδαφος αποτελεί τη βάση για την παραγωγή εύρωστων φυτών υψηλής διατροφικής αξίας
για τον άνθρωπο σύμφωνα με το σύνθημα

ΛΙΓΑ ΛOΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΚΥΚΛΙΚΟ ΧΟΥΜΟΧΩΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ VEGAN ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ

Στις εγκαταστάσεις της Βιοκυκλικό Πάρκο Ι.Κ.Ε στην Καλαμάτα παράγεται συνεχόμενα από το 1998 Βιοκυκλικό κομπόστ με βασικά συστατικά τον ελαιοπυρήνα, τα φύλλα ελιας, στέμφυλα και φρέσκα Βότανα. Η μονάδα λειτουργεί υπό την επίβλεψη των γεωπόνων Δρ.Ιωάννη Άιζενμπαχ και Λυδία Άιζενμπαχ, ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο κομποστοποίησης LubkeHildebrandt η οποία ε ξασφαλίζει ποιότητες υψίστων προδιαγραφών και ως προς τη σύνθεση και την περιεκτικότητα σε θρεπτικά Στοιχεία. Το καθαρό φυτικής προέλευσης υλικό διανέμεται κυρίως στα μέλη του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΥΚΛΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΟΝΙΑΣ ως εδαφοβελτιωτικό υψηλής βιολογικής δράσης υποκαθιστώντας πλήρως την κοπριά και άλλα ζωικής προέλευσης λιπάσματα για τη βασική λίπανση δέντρων, υπαίθριων κηπευτικών και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Από το 2003 μέρος του κομπόστ υποβάλλεται σε μια ειδική διαδικασία μεθωρίμανσης που οδηγεί σταδιακά στην παραγωγή Βιοκυκλικού χουμοχώματος, ενός καθαρά φυτικού υποστρώματος πλήρως σταθεροποιημένου ως προς τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει και τη μορφή του άνθρακα ως κύριου δομικού στοιχείου οργανικής ουσίας. Το υλικό χαρακτηρίζεται από την απουσία υδατοδιαλυτών θρεπτικών στοιχείων, κάτι που συμβάλλει στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ οι σταθεροποιημένες δομές άνθρακα που σύμφωνα με πρόσφατο επιστημονικό μοντέλο ευθύνεται για το γεγονος ότι τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει το χουμόχωμα δεν μπορούν να εκπλυθούν από το νερό της βροχής είτε της άρδευσης, δεσμεύουν μόνιμα επί δεκαετίες το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τον αέρα στο έδαφος. Η ικανότητα δέσμευσης άνθρακα ενός τόνου χουμοχώματος αντιστοιχεί σύμφωνα με υπολογισμούς βασισμένους σε νέα διεθνή πρότυπα σε 400kg ισοδύναμα CO2, πράγμα που σημαίνει πως η παραγωγή χουμοχώματος συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα αποτελεί ένα φυσικό λίπασμα που προκαλεί ζωηρή ανάπτυξη των φυτών και ασυνήθιστα υψηλές στρεμματικές αποδόσεις.

Φυτά που φυτεύονται και μεγαλώνουν σε βιοκυκλικό χουμόχωμα αναπτύσσουν ένα δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο ριζικό σύστημα σε σχέση με ένα κοινό έδαφος. Ένα περιβάλλον το οποίο δεν διαθέτει θρεπτικά στοιχεία σε υδατοδιαλυτή μορφή αναγκάζει τα φυτά να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων διαφορετικούς από αυτούς που εξασφαλίζουν την τροφοδότηση του φυτού με νερό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το φυτό μπορεί να προσλαμβάνει επιλεκτικά το είδος και την ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται δυναμώνοντας ταυτόχρονα και το ανοσοποιητικό σύστημά του.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, τα οποία βρίσκονται σε τρέχουσα διαδικασία επιστημονικού προσδιορισμού. Το Βιοκυκλικό χουμόχωμα δεν κατατάσσεται στα κομπόστ ή εδαφοβελτιωτικά αλλά στις γαίες με υψηλό συντελεστή δράσης. Έτσι δεν υπάρχει ούτε περιορισμός στην ποσότητα που χορηγείται στο έδαφος ούτε μέγιστη συνιστάμενη ποσότητα. Δεδομένου ότι το φυτό απορροφά μόνο εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξής του και ότι τα θρεπτικά στοιχεία και συμπλέγματα δεν μπορούν να εκπλυθούν από το νερό, η χρήση μεγάλων ποσοτήτων Βιοκυκλικού χουμοχώματος (ακόμα και άνω των 20 τόνων ανά στρέμμα) δεν βλάπτει ούτε τις καλλιέργειες ούτε το περιβάλλον. Το γεγονός ότι το Βιοκυκλικό χουμόχωμα είναι σε θέση να υποκαθιστά τη χρήση κοπριάς και άλλων λιπασμάτων ζωικής προέλευσης προσδιορίζει τη μεγάλη σημασία του για θέματα θρέψης στα πλαίσια εφαρμογής του διεθνώς αναγνωρισμένου από την IFOAM Πρότυπου Βιοκυκλικής φυτοπονίας.

Στο Βιοκυκλικό πάρκο Ι.Κ.Ε – τη μόνη μονάδα κομποστοποίησης στην Ελλάδα που παράγει κομπόστ και χουμόχωμα και πιστοποιείτε για τη χρήση του υλικού στη Βιολογική γεωργία και τη Βιοκυκλική φυτοπονία από τους πιστοποιητικούς οργανισμούς ΔΗΩ ΚΑΙ CERESπαράγεται μεγάλη γκάμα προϊόντων κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών πάνω σε χουμόχωμα με εντυπωσιακά καλλιεργητικά αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.biocyclic-park.com
www.biocyclic-network.net
www.biocyclic-vegan.org

 

Παρομοια Αρθρα

Διαβάστε επίσης

×